Рецензенти – списък

Аделина Ангушева-Тиханова, Д-р
Университет на Манчестър, Великобритания

Александер Наумов, Проф. д-р хаб.
Университет Ка’ Фоскари, Венеция, Италия

Ангел Николов, Доц. д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Анна Влаевска-Станчева, д-р
Университет на Пиза, Италия

Анна-Мария Тотоманова, Проф. д.ф.н.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Антоанета Гранберг, Доц. д-р
Университет на Гьотеборг, Швеция

Бойка Мирчева, Проф. д-р
Кирило-Методиевски научен център – БАН, София, България

Вася Велинова, Проф. д.ф.н.
Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, София, България

Венета Савова, Доц. д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , България

Веселка Желязкова, Проф. д-р
Кирило-Методиевски научен център – БАН, София, България

Десислава Найденова, Доц. д-р
Кирило-Методиевски научен център – БАН, София, България

Диляна Радославова, Гл. ас. д-р
Институт за литература – БАН, София, България

Доротей Гетов, Проф. д-р
Институт за литература – БАН, София, България

Евелина Минева, д-р
Национален и Каподистрийски университет в Атина, Гърция

Елена Велковска, Проф. д-р
Университет на Сиена, Италия

Елена Узунова, Доц. д-р
Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, София, България

Елисавета Мусакова, Проф. д-р
Институт за изследване на изкуствата – БАН, София, България

Елка Мирчева, Проф. д-р
Институт за български език – БАН, София, България

Иванка Гергова, Чл.-кор. проф. д.и.
Институт за изследване на изкуствата – БАН, София, България

Ивона Карачорова, Проф. д-р
Институт за български език – БАН, София, България

Ирена Шпадиер, Проф. д-р
Белградски университет, Сърбия

Искра Христова-Шомова, Проф. дфн
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , България

Константинос Нихоритис, Проф. д.н.
Университет на Македония, Солун, Гърция

Лора Тасева, Проф. д-р
Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, София, България

Малгожата Сковронек, Проф. д-р хаб.
Университет на Лодз, Полша

Маргарет Димитрова, Проф. д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , България

Маргарита Куюмджиева, Доц. д-р
Институт за изследване на изкуствата – БАН, София, България

Марина Чистякова, Проф. д-р хаб.
Институт по литовски език – ЛАН, Вилнюс, Литва

Мария Йовчева, Проф. д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , България

Мария Шнитер, Проф. д.и.н.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ , България

Мария Спасова, Проф. д-р
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ , България

Марияна Цибранска, Проф. д-р
Институт за български език – БАН, София, България

Марко Скарпа, Доц. д-р
Кирило-Методиевски научен център – БАН, София, България

Нина Гагова, Доц. д-р
Институт за литература – БАН, София, България

Ралица Русева, Доц. д-р
Институт за изследване на изкуствата – БАН, София, България

Светлана Куюмджиева, Чл.-кор. проф. д.и.
Институт за изследване на изкуствата – БАН, София, България

Сергей Темчин, Проф. д-р хаб.
Институт по литовски език – ЛАН, Вилнюс, Литва

Славия Бърлиева, Проф. д-р
Кирило-Методиевски научен център – БАН, София, България

Татяна Славова, Проф. д.ф.н.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Цветомира Данова, Гл. ас. д-р
Кирило-Методиевски научен център – БАН, София, България

Явор Милтенов, Проф. д-р
Институт за български език – БАН, София, България

Ян Страдомски, Проф. д-р хаб.
Ягелонски университет, Краков, Полша