Автори (списък)

Аделина Ангушева - Тиханова, лектор, д-р
Университет на Манчестър, Великобритания
aangusheva@gmail.com

Аделина Германова, библиограф
Институт за литература - БАН, София, България
adiger@mail.bg

Александър Куюмджиев, доцент, д-р
Институт за изследване на изкуствата - БАН, София, България
margaritakj@gmail.com

Александър Наумов, професор, д-р
Университет Ка'Фоскари, Венеция, Италия
an9381@gmail.com

Алексей Пентковский, професор, д.н.
Институт русского языка - РАН, Москва, Россия
pentkovgmail.com

Ана Стойкова, професор, д.н.
Институт за литература - БАН, София, България
ana.stoykova@gmail.com

Анатолий А. Турилов, професор, д-р
Институт по славянознание - РАН, Москва, Русия
aaturilov@gmail.com

Ангел Николов, доцент, д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Исторически факултет, България
anikolov2003@yahoo.com

Андрей Бояджиев, професор, д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, България
aboy@uni-sofia.bg

Анета Димитрова, доцент, д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, България
anetagd@uni-sofia.bg

Анисава Милтенова, професор, д.ф.н.
Институт за литература - БАН, София, България
amiltenova@gmail.com

Анита Паолики, д-р
Университет на Пиза, Италия / Букурещки университет, Румъния
anita.paolicchi@cfs.unipi.it

Анна-Мария Тотоманова, професор, д.ф.н.
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, България
atotomanova@abv.bg

Антоанета Гранберг, доцент, д-р
Гьотеборгски университет, Швеция
antoaneta.granberg@sprak.gu.se

Бойка Мирчева, професор, д-р
Кирило-Методиевски научен център - БАН, София, България
mircheva.boyka@gmail.com

Вадим Б. Крысько, главен научен сътрудник, д-р
Институт за руски език „В. В. Виноградов“ – РАН, Москва, Русия
vbkrysko@yandex.ru

Ваня Мичева, доцент, д-р
Институт за български език - БАН, София, България
v.micheva@gmail.com

Венета Савова, доцент, д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, България
venisavova@abv.bg

Вячеслав Литвиненко, д-р
Карлов университет, Прага, Чехия
vyacheslav.lytvynenko@gmail.com

Георги Н. Николов, доцент, д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Исторически факултет, България
gnikolov2@gmail.com

Георги Парпулов, д-р
независим изследовател, Пловдив
gparpulov@abv.bg

Георги Петков, професор, дфн
Пловдивски университет
gpetkovv@abv.bg

Диана Атанасова, доцент, д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, България
d.atanassova@gmail.com

Димитър Пеев, доцент, д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, България
dimitter@yahoo.com

Димо Чешмеджиев, професор, д.и.н.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ / Кирило-Методиевски научен център - БАН, София, България
dimoclio7@yahoo.com

Дмитрий Буланин, професор д-р
Институт за руска литература "Пушкински дом", Санткт Петербургр Русия
dmitriibulanin@yandex.ru

Добриела Котова, доцент, д-р
Институт по балканистика с център по тракология - БАН, София, България
dobriela.kotova@balkanstudies.bg

Доротей Гетов, професор, д-р
Институт за литература - БАН, София, България
doroteigetov@hotmail.com

Евгени Зашев, гл. асистент, д-р
Кирило-Методиевски научен център - БАН, София, България
evgoz@abv.bg

Евелина Джевиецка, доцент, д-р
Институт по славистика - ПАН, Варшава, Полша / Кирило-Методиевски научен център - БАН, София, България
ewelina.drzewiecka@gmail.com

Евелина Минева, лектор, д-р
Национален и Каподистрийски университет на Атина, Гърция
evelinapolemi@gmail.com

Елисавета Вълчинова - Чендова , професор, д.и.
Институт за изследване на изкуствата - БАН, София, България
eli_valchinova@abv.bg

Елисавета Мусакова, професор, д-р
Институт за изследване на изкуствата - БАН, София, България
emoussakova@gmail.com

Елка Мирчева, професор, д-р
Институт за български език - БАН, София, България
elka_mircheva@abv.bg

Иван И. Илиев, гл. асистент, д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Богословски факултет, България
ian_ilye@abv.bg

Иванка Гергова, професор, д.и., чл.-кор. на БАН
Институт за изследване на изкуствата - БАН, София, България
v.gergova@yahoo.com

Игор Калиганов, професор, д.н.
Институт по славянознание - Руска академия на науките, Москва, Русия
kaliganov2009@mail.ru

Ирина Кузидова, гл. асистент, д-р
Институт за литература - БАН, София, България
irina.kuzidova@gmail.com
(други имена: Ирина Кузидова - Караджинова)

Искра Христова - Шомова, професор, д.ф.н.
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, България
iskrashomova@gmail.com
(други имена: Искра Христова)

Камелия Христова, докторант
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, България
kameliyaghristova@gmail.com

Кирил Ненов, гл. асистент, д-р
Институт за исторически изследвания - БАН, София
kanenov@gmail.com

Климентина Иванова, професор, д-р
Кирило-Методиевски научен център - БАН, София, България
klimentina_iv@abv.bg

о. Козма Поповски, докторант
Кирило-Методиевски научен център - БАН, София, България
popovskikr@gmail.com

Красимир Станчев, професор, д-р
Трети Римски университет, Италия
kstantc@tin.it

Кристиано Дидди, професор, д-р
Департамент за хуманитарни науки, Университет на Салерно, Италия
crdiddi@gmail.com

Кристина Япова, професор, д-р
Институт за изследване на изкуствата - БАН, София, България
yapovak@abv.bg

Ксения Ю. Дойкина, научен сътрудник, д-р
Институт за руски език „В. В. Виноградов“ – РАН, Москва, Русия
kseniya.dojkina@mail.ru

Лора Тасева, професор, д-р
Институт по балканистика с център по тракология - БАН, София, България
lemtaseva@gmail.com

Малгожата Сковронек, професор, д-р хаб.
Лодзки университет, Полша
malgorzata.skowronek@uni.lodz.pl

Маргарет Димитрова, професор, д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, България
margaret.dimitrova@gmail.com

Маргарита Живова, хоноруван професор, д-р
Департамент по чужди езици, литератури и култури, Трети Римски университет, Италия
zhivova2002@gmail.com

Маргарита Куюмджиева, доцент, д-р
Институт за изследване на изкуствата - БАН, София, България
margaritakj@gmail.com

Марина Чистякова, професор, хаб. д-р
Институт за литовски език - ЛАН, Вилнюс, Литва
mcistiakova@mail.ru

Мария Йовчева, професор, д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Богословски факултет, България
yovchevama@gmail.com

Мария Спасова, професор, д-р
Филологически факултет, Великотърновски университет „Св.св Кирил и Методий“
spasovam@mail.ru

Марияна Цибранска - Костова, професор, д.ф.н.
Институт за български език - БАН, София, България
m.tsibranska@gmail.com

Марко Скарпа, доцент, д-р
Кирило-Методиевски научен център - БАН, София
marco221067@gmail.com

Марчело Гардзанити, професор, д-р
Университет на Флоренция, Италия
marcello.garzaniti@unifi.it

Мая Петрова - Танева, доцент, д-р
Институт за литература - БАН, София, България
maya.j.petrova@gmail.com
(други имена: Мая Петрова)

Милан Михалевич, професор, д.н.
Старославянски институт, Загреб, Хърватия
mihalj@stin.hr

Нели Ганчева, гл. асистент, д-р
Кирило-Методиевски научен център - БАН, София
nelly_vasileva@abv.bg

Нина Гагова, доцент, д-р
Институт за литература - БАН, София, България
nina.gagova@yahoo.com

Олга М. Младенова, професор, д-р
Калгарски университет, Канада
omladeno@ucalgary.ca

Петко Петков, доцент, д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, България
petko_d_petkov@abv.bg

Поликарп Хицулеску, архим., Директор
Библиотека на Св. Синод на Румънската православна църква, Букурещ, Румъния
perepolycarpe@yahoo.com

Регина Койчева, гл. асистент, д-р
Институт за литература - БАН, София, България
reginaruf@yahoo.com

Светлана Куюмджиева, професор, д.и., чл.-кор. на БАН
Институт за изследване на изкуствата - БАН, София, България
svetk90@hotmail.com

Светлана Полякова, хон. асистент, д-р
Факултет по музикология, Нов университет на Лисабон, Португалия
svetyupoliakova@gmail.com

Сергей Темчин, професор, хаб. д-р
Институт за литовски език - ЛАН, Вилнюс, Литва
sergejus.temcinas@flf.vu.lt

Симонета Пелузи, свободен изследовател, д-р
Венеция, Италия

Синтия Вакарелийска, професор емеритус
Факултет по руски и източноевропейски изследвания, Университет на Орегон, САЩ
vakarel@uoregon.edu

Славия Бърлиева, професор, д-р
Кирило-Методиевски научен център - БАН, София, България
slavia.barlieva@gmail.com

Станка Петрова, гл. асистент, д-р
Институт за литература - БАН, София, България
derspatz@abv.bg

Станое Боянин, доцент, д-р
Институт за византоложки изследвания - САНИ, Белград, Сърбия
sbojanin@gmail.com

Татяна Илиева, доцент, д-р
Кирило-Методиевски научен център - БАН, София, България
ilieva_tatyana@abv.bg

Татяна Славова, професор, д.ф.н.
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, България
tatyana_slavova@abv.bg

Тетяна Вилкул, водещ изследовател, д.н.
Институт за история на Украйна - НАНУр Киев, Украйна
tvilkul@gmail.com

Уилям Р. Федер, професор, д-р
Университет на Утрехт, Нидерландия
veder@sbcglobal.net

Хайнц Миклас, професор, д-р
Институт по славистика, Виенски университет, Австрия
heinz.miklas@univie.ac.at

Цветомира Данова, гл. асистент, д-р
Кирило-Методиевски научен център - БАН, София
cvetomira_danova@abv.bg

Явор Милтенов, доцент, д-р
Институт за български език - БАН, София, България
yavor.miltenov@gmail.com

Ян Страдомски, професор, хаб. д-р
Ягелонски университет, Краков, Полша
j.stradomski@gmail.com