Редакционна колегия

Ана Стойкова (Главен редактор)
Институт за литература – БАН, София
ana.stoykova@gmail.com

Анета Димитрова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
anetagd@uni-sofia.bg

Иван Добрев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Климентина Иванова
Кирило-Методиевски научен център – БАН, София
klimentina_iv@abv.bg

Валентина Измирлиева
Колумбийски университет, Ню Йорк
vbi1@columbia.edu

Хайнц Миклас
Виенски университет
heinz.miklas@univie.ac.at

Мая Петрова
Институт за литература – БАН, София
maya.j.petrova@gmail.com

Красимир Станчев
Трети Римски университет
kstantc@tin.it

Анатолий Турилов
Институт по славистика – РАН, Москва
aaturilov@gmail.com