Редакционна колегия

проф. Ана Стойкова (Главен редактор)
Институт за литература – БАН, София
ana.stoykova@gmail.com

доц. Анета Димитрова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
anetagd@uni-sofia.bg

д-р Антоанета Гранберг
Университет на Гьотеборг
antoaneta.granberg@sprak.gu.se

проф. Иван Добрев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

проф. Климентина Иванова
Кирило-Методиевски научен център – БАН, София
klimentina_iv@abv.bg

проф. Валентина Измирлиева
Колумбийски университет, Ню Йорк
vbi1@columbia.edu

проф. Хайнц Миклас
Виенски университет
heinz.miklas@univie.ac.at

д-р Евелина Минева
Национален и Каподистрийски университет на Атина
perun@slavstud.uoa.gr

доц. Мая Петрова
Институт за литература – БАН, София
maya.j.petrova@gmail.com

проф. Красимир Станчев
Трети Римски университет
krassimir.stantchev@uniroma3.it

проф. Ян Страдомски
Ягелонски университет, Краков
j.stradomski@gmail.com

проф. Анатолий Турилов
Институт по славистика – РАН, Москва
aaturilov@gmail.com